Til barnas beste

410,00 kr

Veier til omsorg og lek, læring og danning

 

Omsorg, lek, læring og danning utgjør bokas plattform.

Disse fire begrepene fra barnehagelovens formålsparagraf er likestilte, og sentrale oppgaver i barnehagen. 11 forfattere – alle opptatt av barn og barns hverdagsliv i barnehagen – behandler begrepene i en barnehagefaglig kontekst.

Hvorfor er disse begrepene så viktige? Barn trenger omsorg og har behov for å leke. Læring har fått større betydning etter at barnehagen ble en del av utdanningsløpet og innlemmet i Kunnskapsdepartementet. Danningsbegrepet gjelder hele utdanningsløpet – fra barnehage til universitet. Intensjonen med boka er å knytte bånd mellom disse begrepene.

Boken henvender seg til barnehagelærere og studenter i barnehagelærerutdanningen, og til andre som er engasjert i barnas beste.