Dette vet vi om ... Barnehagen

450,00 kr

(samlepakke for barnehagen på 3 hefter)

Dette er en serie som består av praksisnære og praksisrettede hefter som gir kunnskap om aktuelle utfordringer i barnehagen.
Formålet med serien er å gjøre forskningsbasert kunnskap om pedagogisk arbeid lettere tilgjengelig for barnehagens ansatte og ledere.

Pakken består av tre hefter:

  • Læringsmiljøet for de minste barna
  • Observasjon og pedagogisk analyse
  • Sosial kompetanse